Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ÅRET DER GIK - DEL 1

januar - juni 2018

Januar

Årets brandmand.

Den årlige nytårsparole er både en højtidelig tradition for Falck folket, hvor man mindes de kolleger, der er døde i løbet af året, men samtidig en hyggelig afslutning på året, hvor alle de lokale brandfolk og reddere er samlet på stationen.

I forbindelse med dette års nytårsparole havde Falck stationen i Otterup indstiftet en ny hæderstitel som Årets Brandmand, og den tilfaldt Lars Bengtson, der i år havde taget mange af Svend Aage Rasmussens funktioner, da denne måtte igennem en længere sygemelding.

Der var jubilæumsmedaljer til to af de frivillige brandmænd. Det var Jesper Lyngsø og Jan Clausen, der begge har gjort tjeneste ved Falck i Otterup i ti år.

Stort tillykke til Lars og jubilarerne, skal lyde herfra. Som man kan se på billedet var der tørstslukkere til brandslukkeren.

Otterup-elevers film nomineret.

Elever fra 8. klasse på Sletten Skole i Otterup er nomineret for deres film "To ofre" i en landsdækkende kreativ konkurrence om kærestevold.

Alberte, Karoline & Mia fra 8. c på Sletten Skole i Otterup er med filmen "To ofre" blandt otte nominerede bidrag i en landsdækkende konkurrence udskrevet af Det Kriminalpræventive Råd, Bryd Tavsheden og Ministeren for Ligestilling.

Elevernes film sætter fokus på kærestevold under emnet "kærester og kontrol - hvad er i orden?". For det kan være svært at sige fra, hvis kæresten vil bestemme alt. Særligt, hvis det er den første kæreste, man har.

Er det okay, at kæresten bestemmer tøjsmagen og hvem, man må være venner med? Er det i orden at få tjekket sine beskeder på mobilen og udlevere sin kode til sin Facebook-profil, så kæresten kan se, hvem man skriver med?

Det og mere skriver fyens.dk her

Februar

Stor tilfredshed med Nordfyns Kommunes erhvervsservice.

Undersøgelsen bygger på svar fra 106 virksomheder, der i løbet af 2017 har været i kontakt med Nordfyns Kommune, f.eks. i forbindelse med en byggeansøgning, en miljøgodkendelse eller et miljøtilsyn. Også virksomheder, der har samarbejdet med kommunens jobcenter, er blevet spurgt.

Nordfyns Kommune gennemfører undersøgelsen en gang om året for at følge med i, hvordan virksomhederne tager imod kommunens service.
- Vi skal understøtte, at virksomhederne kan udvikle sig og sørge for ikke at lægge sten i vejen for dem, men vi har samtidig en rolle i at sikre, at lovgivningen bliver fulgt. Jeg er glad for, at virksomhederne tager godt imod den måde, vi løser den opgave på, siger borgmester Morten Andersen.

Virksomhederne bliver blandt andet spurgt, om de er tilfredse med sagsforløbet hos Nordfyns Kommune, og svarene viser, at hele 88 % af deltagerne er tilfredse.

Læs mere om undersøgelsen her.

Marts.

Otterup Teaterskov.

Pia Longet anmodede på sidste møde i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget om at få optaget et yderligere punkt på dagsordenen:

"Etablering af Borgerskov, friluftsscene, spejderhytte, naturlegeplads samt rekreative arealer på kommunalt ejet grund ved Rødevej i Otterup.

Leg og spejderaktiviteter, friluftsteater og koncerter, rekreative ophold, udflugter, bynær natur, plantning af træer og meget, meget mere.

Det kan opnås, hvis den kommunalt ejede grund på Rødevej ved Nislev udlægges og omdannes til Borgerskov. I det følgende kaldet Otterup Teaterskov.

Arealet ligger så tilpas langt ude, så det ikke ødelægger byens byggelinje at udlægge dette til rekreativt, kreativt område som kan bruges af mange."

Flot tiltag som vi med stor interesse vil følge.

Læs mere her.

Fra udvidelse til lukning!

De sidste 3 år har Otterup Hotel arbejdet med udvidelse af overnatningskapaciteten, som ifølge hotellets ejer HP Bang er alt for lille i forhold til de mange forespørgsler han har modtaget på overnatninger som ikke har kunnet imødekommes.

Ligeledes gjorde Hotellet indsigelse da Otterup Hallerne skulle udvides, hvilket gjorde at Kommunen ikke ville godkende overnatningsmuligheder i de nye haller.

Det virker derfor underligt at Hotellet nu er solgt, angiveligt til et andet formål end hoteldrift!?

Så vidt vides står der i lokalplanen for området, at denne skal benyttes til hoteldrift.

Vi må håbe Kommunen fastholder at området skal benyttes til hoteldrift, da der jo åbenbart er for lille kapacitet i Otterup i forvejen.

April.

Mobilfilmkonkurrence med nordfynsk vinder.

Prisen for bedste skuespiller til mobilfilmkonkurrencen EDIT24 gik til en elev fra 7.B på Kystskolen.

Krogsbølle: Trods en stor konkurrence til mobilfilmkonkurrencen EDIT24, hvor 3200 elever fra hele Fyn har produceret cirka 700 film, lykkedes det at hive en vinderpris hjem til Nordfyn.

Marie Svane fra 7.B på Kystskolen vandt nemlig i kategorien "Bedste skuespiller" blandt 6. til 7. klasserne for sin optræden i filmen "Bag Sandheden", som var lavet af Frederik, Gustav, Jasmin, Thobias og hende selv.

Filmen var desuden nomineret i kategorien "Bedste Film" blandt 6. til 7. klasserne.

Læs mere på fyens.dk her.

Hvad sker der med Otterup Hotel?

I morgen den 11. april holder Teknik- og Miljøudvalget møde, hvor et af punkterne er hvad mulighederne er for sanktioner mod at der skal være lejlighederne på matriklen.

Administrationen har lavet et notat, der kort fortalt siger at kommunen har en dårlig sag, for at forhindre lejlighederne!

Lad det med det samme være sagt at vi her på redaktionen er af samme opfattelse som størstedelen af Otterups befolkning og erhvervsdrivende, vi ser helst at vi beholder vores hotel og de overnatningsmuligheder det giver.

Men medmindre nogen kommer op med en plan for hvad vi kan gøre for at bevare hotellet - i drift vel at mærke, så bliver det jo bare klynkeri og ike særligt konstruktivt.

Se kommunens notat her.

Maj.

WM fodbold på storskærm.

Tirsdag den 26. juni klokken 16 fløjtes Danmarks sidste kamp i gruppespillet i gang ved VM i Rusland. Modstanderen er Frankrig og efter at have mødt Australien og Peru kan det blive lidt af en skæbnekamp. Derfor samler Otterup nu alle gode kræfter for at skabe en rød/hvid folkefest på byens torv.

Med en kæmpe - 26 kvadratmeter stor - professionel storskærm, godt kød på grillen og rigeligt af kolde drikkevarer, skulle banen være kridtet op til en stor dag for de lokale roligans.

Det er Nybolig i Otterup, der i første omgang fik idéen til at skabe et helt nyt slags arrangement i Otterup, og på et møde med byens handelsforening tirsdag aften blev der nikket et kæmpe ja fra medlemmerne.

- Vi synes det er en rigtigt god idé, og det er en mulighed for at samle kræfterne og sætte Otterup på landkortet i sommerlandet. Så der var opbakning hele vejen rundt ved vores møde. Alle de officielle tilladelser er på plads, og nu venter der så en masse praktiske opgaver, fortæller handelsformand Vibeke Hansen.

Hun håber, at det kan lade sig gøre at trække på muskler fra både idrætsliv, foreninger og virksomheder, så Otterup kan skabe noget stort og sende gode vibrationer afsted mod det stadion i Moskva.

Juni.

To chefer afskediget.

Ansættelsesforholdet med centerleder for Børne- og Familiecenter er afsluttet med øjeblikkelig virkning, og en afskedigelsessag er igangsat med chef for Børn og Familie.

En sag om nepotisme i Nordfyns Kommune fører nu til fyring af to chefer.

Nordfyns Kommune oplyser 8. juni, at man med øjeblikkelig virkning har fyret centerlederen for Nordfyns Børne- og Familiecenter. Samtidig er centerlederen blevet politianmeldt for brud på sin tavshedspligt.

Det og mere kan man læse på dr.dk her.

Årets Knold.

Det blev Connie Lykke Pedersen der løb med titlen som Årets Knold, til stor overraskelse for hende selv.

Det er Otterup Kartoffellaug der udnævner Årets Knold og begrundelsen for valget af Connie var ikke overraskende hendes store indsats for at skabe liv i Kappendrup.

Det er en fin tradition at Kartoffellauget udnævner en fra lokalområdet for sin indsats til gavn for mange mennesker.

Læs en artikel på fyens.dk her.