Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Prioritering af udviklingen af bymidten af Otterup.

Der tages snart politisk beslutning omkring en renovering af handelsgaderne (Jernbanegade og Bredgade) og udskiftning af belægningen i bymidten i Otterup. Vi håber, der findes et politisk flertal for nu at komme i gang med dette spændende projekt, hvor byen forskønnes, og hvor der laves pladser til udeservering, plads til at butikkerne kan udstille varer foran butikkerne, hvor gangarealet udvides, og hvor der skabes et meget mere levende og lækkert byrum.

En midtby hvor man kan færdes sikkert – både i bil og som gående.

Otterup har i flere år stået på venteliste til byudvikling, og det er overordentligt positivt, at det ser ud til, at der er politisk vilje til nu at tage fat på den første del af byudviklingen.

Imidlertid er der ikke afsat økonomiske midler nok til, at der kan udvikles i et fornuftigt tempo, så inden vi har fået vejene ordnet og Torvet renoveret, vil der, som det ser ud nu, gå en lang årrække. Det ser vi gerne bliver fremrykket, så det kan ske inden for en mere rimelig tidshorisont.

Vi er bekendte med, at der er planer om at gå i gang med et projekt i Otterup Bypark, hvor der muligvis vil blive afsat millioner – men omvendt næppe penge nok til et færdigt projekt af afgørende betydning.

Vi siger i lokalrådets bestyrelse: Vent gerne med udvikling af Byparken, hvis midlerne i stedet kan indgå i udvikling af det forhåbentligt snart igangsatte projekt med vejene og/eller selve Torvet.

En mulighed er det også, at bruge pengene fra Byparken til at etablere en bedre og mere sikker forbindelse over Søndergade ved Bredgade og Torvet.

Vi mener, det er langt vigtigere for Otterup by – og det lokale handelsliv – at der udvikles omkring Torvet, end at der ændres på den nuværende indretning og brug af Byparken.

Vi har i Otterup mange grønne rekreative områder, og skal vi have flere mennesker op i bymidten – og dermed få en mere levende by – er det helt klart Torvet og handelsgaderne, der er afgørende.

Så kunne man måske lave noget rekreativt – som fx en mindre legeplads på Torvet, der kunne medvirke til at skabe liv i bymidten. Det tager vi gerne en snak om – og bidrager gerne med ideer.

Vi ser naturligvis gerne alverdens økonomiske midler til brug til udvikling i Otterup, men når der ikke er mulighed for ubegrænset midler, så mener vi, at det er vigtigt, at der prioriteres rigtigt. Det vil vi gerne bidrage til, og det er i dette lys, man skal forstå denne udmelding.

Brug pengene på at færdiggøre et projekt ad gangen.

Bymidte med Torvet og handelsgaderne først, og så Byparken efterfølgende.

 

På vegne af bestyrelsen i Ottrup Lokalråd
Formand Franz Rohde
Pileurten 3
5450 Otterup