Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Virksomhedsdata:

navn: Otterup Lillebil
Ejer: Lene B. Hansen
Adresse: Klintebjergvej 17, 5450 Otterup
Tlf.: 64 82 14 66
Ejer siden 1987
Ansatte: 10
Hjemmeside: Klik her.

Om indehaver Lene B. Hansen.

Lene er født og opvokset i Egense, gik først i skole på Fjordmarksskolen og derefter på Krogsbølle Skole.

Efter en kort periode som kontormedhjælp, tog Lene uddannelse som assistent på handelsskolen. Det udløste et job på Otterup Rådhus i 1985.

I 1987 overtog Lene Otterup Lillebil fra Jørgen "Jordbær" Andersen. Dengang var der 2 biler i selskabet.

Lene fejrede i 2012, nærmere bestemt den 27. februar, 25 års jubilæum som ejer af Otterup Lillebil.

Otterup Lillebil.

Da Lene startede med Otterup Lillebil var der som skrevet kun 2 biler. I dag består vognmandsforretningen af 9 taxaer, en minibus med plads til 19 personer, en turistbus med plads til 49 personer og en rutebus til 43 personer.

Produkter / services.

Otterup Lillebil tilbyder primært 4 slags kørsel:

Kontantkørsel, der dækker over den taxakørsel, hvor man bare ringer og bestiller en vogn.
Skolekørsel, hvor der køres skolebørn på faste tidspunkter hver dag.

Handicapkørsel, der fortrinsvis er kørsel af handicappede til læger og sygehus.

Endelig SBH kørsel, der dækker over kørsel med svært bevægelseshæmmede, i hele Syddanmark.

Ud over de 4 primære kørsler, kan man leje minibussen og turistbussen til arrangementer og events. Rutebussen bruges fortrinsvis til faste ruter.

Salget.

Skolekørsel, handicapkørsel og SBH kørsel, er alle kørsler der er i udbud med 2 år ad gangen. De står i dag, med ca. 70% af omsætningen.

Udviklingen af virksomheden.

Som nævnt er vognmandsforretningen gået fra 2 til 12 biler de første små 26 år. Lene siger at det var en hel del nemmere at drive vognmandsforretning for 25 år siden. I dag skal al kommunal kørsel i udbud og der stilles store krav til de vognmænd der kommer med i udbuddet. Det er derfor udbudsrunderne der bestemmer udviklingen i forretningen.

Kunderne.

Når det gælder kontaktkørsel, handicapkørsel og skolekørsel er det næsten udelukkende lokale, der køres for. SBH kørslen er fortrinsvis kørsel i Syddanmark, men dækker hele landet.

Bedste oplevelse med virksomheden.

Personligt gør det Lene glad, når hun henter folk og de bliver glade for at det netop er hende der henter dem.
For forretningen var det et stort øjeblik, første gang de vandt udbudsrunden for SBH kørsel i Syddanmark.

Fremtiden for virksomheden.

Som de fleste andre erhvervsledere, ser Lene med bekymring på de mange forretningslukninger og Lene kan ligesom de fleste andre virksomheder også mærke krisen kradse, så de sidste år er privatkørslen faldet en del.
Det gør Otterup Lillebil endnu mere afhængige af udbudsrunderne og derfor er det evnen til at minimere omkostninger og øge fleksibiliteten, fremtiden afhænger af.


Kontoret på Klintebjergvej.