Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Danmarks Kartoffelmuseum.

Den til tider lidt trængte, men meget nærende rodfrugt - kartoflen - er kommet på museum. Eller rettere, den fik sit eget lille museum i parken ved Hofmansgave i 2000. Spirerne til museet skød op på Otterup Skole nogle år før, da lærer, daværende amtsrådsmedlem Carsten Abild sammen med en klasse udfordrede landets professionelle kartoffelavlere i kunsten at avle tidlige kartofler.

Med denne skrivelse rettede Otterup Kartoffellaug af 1996 henvendelse  til Stiftelsen Hofmansgave, v. formand, kammerherre, hofjægermester Flemming Lüttichau, og  denne henvendelse   blev modtaget meget positivt.  Der stod videre:

"Da netop Hofmansgave har været kartoffelforædlingens hjemsted par excellence, og da Hofmansgaves øvrige kulturhistoriske attraktioner - det botaniske parkanlæg og skitse- og skulptursamlingen - retter sig mod den seriøse turist, er det vores opfattelse, at der næppe i kongeriget findes nogen bedre placering af et dansk kartoffelmuseum end på Hofmansgave. Herved bliver der også mulighed for endelig at rejse et værdigt minde over den indsats, slægten Hofman Bang og Stiftelsen Hofmansgave har ydet …” 

Stiftelsen Hofmansgave stillede et lille stråtækt bindingsværksbygning på ca. 100 m2 i den smukke park ved Hofmansgave gods til rådighed for formålet.

Kartoffellauget gik i foråret 1999 i gang med istandsættelsen af bygningen, og allerede den 17. maj samme år kunne indvielsen af de første ca. 50 m2 finde sted. 

Kartoffeldyrkningsmaskiner af enhver art fik museet sponsoreret af agerdyrkere på Nordfyn, så museet viser nu, hvordan kartoffeldyrkningen fandt sted i Danmark fra omkring 1930 og op til år 2000. Otterup Lokalhistoriske Arkiv har forsynet museet med plancher, billeder og faglige oplysninger, der fortæller kartoflens historie i dette tidsrum.

I foråret 2000 kunne den officielle indvielse så finde sted, hvor kammerherre, hofjægermester Flemming Lüttichau, klippede den røde snor.

Læs mere på Museets hjemmeside HER.

Billeder og tekst på denne side, er høfligst lånt af Danmarks Kartoffelmuseum.